STRONA W PRZEBUDOWIE, PROSIMY O CHWILĘ CIERPLIWOŚCI