W ramach świadczonych usług PGCiD Sp. z o.o. oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu sprzątania obiektów przemysłowych dostosowane indywidualnie do potrzeb Państwa firmy. Przykładowy zakres prac:

Sprzątanie hal magazynowych

Sprzątanie pomieszczeń socjalnych

Sprzątanie hali produkcyjnej

Sprzątanie pomieszczeń biurowych

Sprzątanie  terenu wokół zakładu

Sprzątanie ciągów komunikacyjnych

Dodatkowo oferujemy:

Opracowanie profesjonalnego planu higieny i utrzymania czystości

Opracowanie systemu mat wejściowych

Opracowanie systemu segregacji odpadów i ich wywozu

Dostawę środków higieny

Pracownikom oddelegowanym do świadczenia usług w Państwa firmie gwarantujemy szkolenia niezbędne i wymagane wewnątrz Państwa organizacji.

Zapraszamy do kontaktu z biurem sprzedaży